THỜI GIAN

MẤY GIỜ RỒI NHỈ? ...

WEBSITE BỘ NGÀNH T.W - ĐỌC BÁO

CHATTING

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • DANH NGÔN

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  LIÊN KẾT WEBSITE HAY

  THÀNH VIÊN VIOLET

  Chào mừng quý vị đến với website của Ngô Thị Hồng Thanh

  ĐỀ THI ANH 6 HKII NH 2011 - 2012

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: ĐỀ THI CHUNG PGD
  Người gửi: Ngô Thị Hồng Thanh (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:47' 01-05-2013
  Dung lượng: 324.5 KB
  Số lượt tải: 1083
  Số lượt thích: 0 người
  UBND HUYỆN HOÀI NHƠN ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2011 – 2012
  PHÒNG GD-ĐT HOÀI NHƠN Môn thi: Anh 6 Ngày thi: .05.2012 ĐỀ 1
  Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)
  Trường: ………………………………………
  Họ và tên: ........................................................
  Lớp: 6….....

  Giám thị 1
  Giám thị 2
  Mã phách
  
   ( --------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------

  Điểm bằng số
  Điểm bằng chữ
  Giám khảo 1
  Giám khảo 2
  Mã phách ghi lại
  
  

    
  
  
  
  (Học sinh làm trực tiếp vào đề) ĐỀ 1
  I. Choose the best answer A, B, C or D: (3ms)
  1. Phanxipang is the …………………..mountain in Viet Nam.
  A. high
  B. highest
  C. highhest
  D. higher
  
  2. …………………are Nam and Hoa going to stay in HaNoi Capital? - For one week.
  A. How
  B. How long
  C. How often
  D. How far
  
  3. Nam is going to bring his………………..and take some photos.
  A. drink
  B. food
  C. book
  D. camera
  
  4. There are ……………………fruit trees in the garden.
  A. a little
  B. lot of
  C. a lots of
  D. a few
  
  5. There aren’t …………………..bananas in the fridge.
  A. any
  B. some
  C. a
  D. an
  
  6. Susan is from Great Britain. She is …………………… She speaks English.
  A. British
  B. French
  C. Japanese
  D. Chinese
  
  7. My mother is very busy so I go to the market…………………her.
  A. for
  B. by
  C. with
  D. up
  
  8. When it is …………………….in the fall, we always go fishing.
  A. hot
  B. cold
  C. warm
  D. cool
  
  9. What about................................to Vung Tau Beach this weekend?
  A. go
  B. to go
  C. goes
  D. going
  
  10. There are not any ………………………………….in Vietnam.
  A. oceans
  B. deserts
  C. lakes
  D. rivers
  
  11. Her lips are ……………………….and………………..
  A. long/ black
  B. tall/ white
  C. full/ pink
  D. short/ black
  
  12. They often ……………………boots and warm clothes in winter.
  A. take
  B. wear
  C. dress
  D. go
  
  II. Read the passage and choose True or False: (2ms) (Đọc đoạn văn và chọn đúng (T) hoặc sai (F))
  Mr Lam is a farmer. He lives on a farm. He often gets up early, at about five o’clock in the morning. He has a big breakfast and drinks two or three cups of tea then starts his day. He finishes his work at five in the afternoon. He has a bath then he has a very big dinner with his family. He often drinks two cans of beer after dinner and goes to bed early. He doesn’t watch television.

  1. Mr Lam is a farmer.
  
  
  
  2. He doesn’t often get up early
  
  
  
  3. He drinks a cup of tea in the morning.
  
  
  
  4. He finishes his work at five in the evening.
  
  
  
  5. He doesn’t often have bath after work.
  
  
  
  6. He has a very big dinner with his family.
  
  
  
  7. He often drinks two cans of beer after dinner.
  
  
  
  8. He never goes to bed early.
  
  
  
    
  III. Circle a suitable word in each blank, choose A, B, C or D: (2ms)
  This summer (1)......................., Nga is going to visit Ha Noi with her sister, Mai. They are going to stay there for a (2)................. Nga and Mai have an uncle in Ha Noi and they are going to stay with (3).................... They are going to visit Ho Chi Minh Mausoleum. They are going to (4)……............Ngoc Son Temple and The Huc Bridge. After that, they (5)................going to West Lake. Nga and Mai are going to (6) …………..the games there. Nga is also going to see a concert (7)……………. the Big Theater. When they return home, Nga is going to tell her best friend, Hong, about her (8)................... vacation in Ha Noi.
  1- A. house
  B. holidays
  C. school
  D. vacation
  
  2- A. weeks
  B. days
  C. week
  D. months
  
  3- A. you
  B. him
  C. me
  D.
   
  Gửi ý kiến

  Bé vui học Tiếng Anh

  Chat tiếng Anh cùng Alice

  Chủ nhà mời quý khách trò chuyện (chat - english) với trợ lý ALICE thông minh (nhập chữ xong nhấn phím Enter).

  ALICE: Hi there!

  Tiếng Anh giao tiếp

  Thành ngữ tiếng Anh

  Bé vui hát

  Phim hoạt hình Tom & Jerry

  CẢNH ĐẸP VIỆT NAM

  LIÊN HỆ

  DOWNLOAD PHẦN MỀM

  KIỂM TRA CODE


  WELCOME !

  Photobucket CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ ĐÃ ĐÓNG GÓP TÀI NGUYÊN CHO WEBSITE . HẸN GẶP LẠI